Fişa de aptitudini a medicului de medicina muncii înlocuieşte expertiza medicală?

Potrivit prevederilor art. 61 lit. c) din Codul Muncii, angajatorul poate dispune concedierea în cazul în care, prin decizia organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, ce nu îi permite acestuia să-şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Ne întrebăm dacă fişa de aptitudini a medicului de medicina muncii înlocuieşte expertiza medicală prevăzută mai sus.

Potrivit practicii judiciare s-a stabilit că fişa de aptitudine întocmită de medicul de medicina muncii nu poate înlocui expertiza cerută de lege, întrucât medicul de medicina muncii nu are astfel de atribuţii, conform Statutului profesional specific al medicului de medicină a muncii.

Caz practic

Potrivit stirilor juridice, prin sentinţa civilă, Tribunalul  a admis în parte contestaţia formulată de contestatoarea G.V. în contradictoriu cu intimata SC „A” SA, a dispus anularea Deciziei privind încetarea contractului individual de muncă, emisă de intimată, a obligat intimata să o reintegreze în muncă pe contestatoare pe postul deţinut anterior emiterii deciziei, precum şi să-i plătească despăgubiri egale cu salariile reactualizate.

La emiterea deciziei de concediere, intimata a avut în vedere fişa de aptitudine, eliberată de SC „M” SRL – Departamentul Medicina Muncii, în care se menţionează avizul medical de „apt condiţionat”. Acest aviz nu răspunde exigenţelor impuse de textul de lege menţionat mai sus, fiind necesară, pentru a se putea dispune concedierea în temeiul dispoziţiile art. 61 lit. c) din Codul muncii, emiterea unei decizii a organelor competente de expertiză medicală, considerent pentru care tribunalul a anulat decizia de concediere contestată.

S-a formulat recurs împotriva acestei hotărâri. Instanţa de recurs a stabilit că în conformitate cu dispoziţiile art. 61 lit. c) din Codul Muncii, inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului de a îndeplini atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat nu poate fi apreciată de angajator, care să decidă că postul ocupat este de natură sa îi afecteze grav sănătatea, atâta timp cât o astfel de concluzie nu rezultă  dintr-o decizie a organelor competente de expertiză medicală şi nici din înscrisul în care sunt consemnate constatările si observaţiile medicului de medicina muncii care a efectuat controlul medical periodic.

Cum din materialul probator administrat în cauză nu rezultă că menţinerea salariatei pe postul ocupat este contraindicată medical, Curtea a reţinut că prima instanţă în mod corect a constatat nelegalitatea deciziei de concediere.

DE REŢINUT!

Recomandările formulate de medicul de medicina muncii, în cuprinsul fişei de aptitudine, în sensul schimbării locului de muncă, al evitării suprasolicitărilor psihice şi al prestării unei munci de birou, nu sunt de natură a modifica avizul medical: “apt” acordat şi nu pot justifica constatarea de către angajator a inaptitudinii fizice a unui salariat, în condiţiile în care aprecierea capacităţii de muncă a acestuia nu s-a facut în mod generic, absolut, ci “in concreto”, respectiv prin raportare la locul de muncă ocupat.

Sursa: http://lexcafe.ro/articole/concedierea-pe-motiv-de-inaptitudine-fizica-fisa-de-aptitudini-medicului-de-medicina-muncii-inlocuieste-expertiza-medicala/