Module aplicatie

Software pentru cabinete si clinici medicale.

Modulele de mai jos extind functionalitatile de baza ale platformei, aducand o serie de avantaje in zona operationala si de management pentru orice cabinet medical. Accesul la informatie si executarea eficienta a operatiunilor zilnice vor genera beneficii importante pentru dumneavoastra.

Soferi amatori si alte avize

Acest modul a fost conceput pentru a trata anumite tipuri de examinări/avize, care au un format standard.
Examinările ce pot fi înregistrate aici sunt:

 • fişă AB şoferi amatori;
 • fişă port-armă fără rază;
 • fişă port-armă cu rază;
 • certificat pentru munca în străinătate;
 • certificat medical pentru atestarea stării de sănătate.

La fel ca şi modulul Medicina muncii, acest modul permite:

• căutarea pacientilor deja introduşi în baza de date, respectiv adăugarea de pacienţi;
• vizualizarea istoricului medical al fiecărui pacient;
• adăugarea unei examinări noi;
• avertizează în legatură cu examinările nefinalizate (fişe neînchise);
• avertizează în legatură cu examinările neîncasate;
• generarea unui registru în format excel cu toate examinările de un anumit tip efectuate într-o anumită perioadă;
• facturarea/încasarea automată a examinărilor înregistrate;
• căutarea (şi generarea unui raport) cu examinările cuprinse într-un anumit interval.

Medicina de specialitate

Datele unei astfel de examinari sunt:

 • ahc / simptome / examen obiectiv / paraclinic
 • laborator  / diagnostic, diagnostice / condiţie terapeutică
 • indicaţii / observaţii

La fel ca şi celelalte module, acest modul permite:

 • adăugarea depacienţi noi respectiv căutarea pacientilor deja introduşi în baza de date
 • căutarea unei anumite examinări
 • vizualizarea istoricului medical al fiecărui pacient
 • adăugarea unei examinări noi
 • avertizează în legatură cu examinările nefinalizate (fişe neînchise)
 • notificare în legatură cu examinările neîncasate
 • generarea unui registru în format excel cu toate examinările de un anumit tip efectuate într-o anumită perioadă
 • facturarea/încasarea automată a examinărilor înregistrate
 • generarea de rapoarte cu examinările efectuate de un anumit medic, pentru o anumită specialitate, etc.

Modul Receptie

Acest modul permite următoarele:

 • programarea pacientilor pentru fiecare medic din aplicatie, tinând cont de programul de lucru al acestora.
 • dacă pacientul nu a fost anterior introdus în aplicatie, el poate fi introdus ti în acest modul, în momentul efectuării programării.
 • pentru un pacient programat se poate deschide o fişă (orice tip de fişă disponibila în aplica?ia Qmedical), care în functie de nevoile fiecărei policlinici poate fi tipărită si completată “pe hârtie” de către medic, sau poate fi regăsită în modulul corespunzător ca fisă neînchisă si poate fi completată de medicul/medicii care efectuează examinarea respectivă (putând fi tipărita cu toate datele completate).
 • în momentul în care pacientul are o fişă deschisă, pe lângă tipărirea acesteia, personalul care lucrează în acest modul are posibilitatea de a factura/încasa această fişă.
 • tot în acest modul sunt evidentiate si programările firmelor efectuate în modulul Medicina muncii si de asemenea pot fi programate si alte firme.

Facturare si incasare

Acest modul este legat de managementul contractelor si permite următoarele:

 • facturarea automată/încasarea contractelor introduse în aplicaţie;
 • posibilitatea de a facturara automat examinări care nu sunt pe bază de contract;
 • căutarea/filtrarea/sortarea facturilor/bonurilor fiscale/chitantelor/ordinelor de plata introduse;
 • generarea de facturi/chitanţe/ordine de plată în format pdf gata pentru a fi tipărite;
 • introducerea de facturi/documente de plată care nu au legatură cu aplicaţia;
 • generarea de rapoarte privind facturile emise/încasările dintr-o anumită perioadă.