NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, societatea INSPIRE SOFTWARE MATRIX SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: pentru transmiterea informatiilor de natura medicala, in scop desfasurarii actiunilor de management a activitatii de medicina muncii, a serviciilor medicale de specialitate prestate de clinicile si cabinetele colaboratoare, inregistrarea unor examinari si avize, planificarea examinarilor viitoare, precum si in scopuri statistice.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare inregistrarii  de informatii privind starea de sanatate, istoricul medical si riscurile existente la locul de munca. Refuzul dvs. determină imposibilitatea realizarii inregistrarilor medicale specifice, respectiv neprimirea de informatii, avize si rapoarte corecte din partea noastră.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: medicii, cabinetele, clinicile medicale si policlinicile cu care Inspire Software Matrix srl a incheiat un contract pentru oferirea serviciilor de gestiune a activitatilor medicale specifice.

INSPIRE SOFTWARE MATRIX SRL este in curs de avizare de catre ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) pentru inregistrare in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, in scopuri de stocare, prelucrare a datelor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la societatea INSPIRE SOFTWARE MATRIX SRL, Strada Ronat nr.13  Hodoni, Comuna Satchinez, Timis. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________________

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale persinale in scopuri de marketing direct.